Kontejnery

Odvážíme pouze stavební suť (beton , cihly, obklady, omítka, zemina, atd.)

Určitě jste již zažili situaci, kdy máte odpad, který prostě nelze legálně někde dát pryč. Buďto jej můžete nechat doma, nebo jej někam odvést. Když jej necháte doma, dříve nebo později vám začne vadit, takže jej stejně budete muset někam odvést – a k tomu skvěle poslouží kontejnery na odpad. Problém je, že odvoz suti pravděpodobně zpřostředkovat nemůžete, takže je na místě zavolat na pomoc právě naší firmu.

Používáme moderní hákové kontejnery na odpad, moderní konstrukce s pojezdovými rolnami, které neničí dlažbu s nosností do 8 tun a objemu od 4m3 do 14m3. Snadný přístup do kontejneru umožnují zadní otevírací vrata nebo výklopné čelo. Kontejnery přistavíme v domluveném termínu na Vámi určené místo, kde zůstanou po domluvenou dobu k Vaší plné dispozici.

Cena se skládá z ceny:

  • za uložení odpadu na skládce či recyklační stanici
  • za dopravní náklady a manipulaci s kontejnery
  • za pronájem kontejneru (den přistavení a odvozu se neúčtuje)

Pokud je příjezdová cesta na stavbu v takovém stavu, že neumožňuje bezpečný příjezd a přistavení (výměnu, odvoz) – nahlaste toto na dispečink, v opačném případě Vám budeme nuceni účtovat marnou jízdu.

Na stavbě je nutné zajistit dostatečně velký manipulační prostor pro přistavení, výměny i odvoz kontejneru.

Nemanipulujte na stavbě s kontejnery pomocí bagrů, neposunujte je auty apod. – může dojít k jejich poškození.

Zákon č. 185/2001 Sb., stanoví, že za původce odpadů je považována právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Mobil

+420 775 056 867

Adresa

Opavská 17, Dolní Benešov - Zábřeh
747 22

Email

info@vrchovecky.cz

Zemní a výkopové práce Ostrava , Zemní a výkopové práce Opava, Práce Bagrem Ostrava , Práce bagrem Opava , Bagr Ostrava , Bagr Opava